JPEGMini and NanoJPG are quite similar. Here are the key differences.

Comparaison between NanoJPG and JPEGMini

  NanoJPG SimpleNanoJPG ProJPEGminiJPEGmini Pro
Compressionxxxx
Test: compression efficiency11,8x11,8x2,2x2,2x
Test: compression speed15s15s71s
Modes Extreme / Carefulxxnono
Gradient protectionxxnono
Additional lossless compressionxxnono
Max Pixelsunlimitedunlimited28 MP60 MP
Max weight (MB)unlimitedunlimited??
TIF Supportxxnono
Supports CMYK, AdobeRGB profilesxxnono
Speed: CPU threads usedAllAll1 (very slow)?
EXIFxxnono
Option to delete metadataxxnono
Add name or company to EXIF / IPTCxxnono
Resizingxxxx
Max Length or Widthxxxx
Biggest dimensionxxnono
Percentagexxnono
Lightroomxx
Integrationxx
Plugin xx
DXO Optics Pro / Photo Lab
Integratonxx
PhotoshopCC 2015,1CC 2015,1
Save Presetsxx
Text Watermarkx
Graphical watermarkx
Contact Sheetsx
Number of licences1211
Plateform
Windowsxxxx
Macxxxx
Tech support by the developerxx
Language
Englishxxxx
Frenchxx
PriceEUR 29EUR 44EUR 30,66EUR 104,58

Please contact me if you see any differences